Klachten

Klachten

Wat te doen als u niet tevreden bent?
De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts (of tandartsspecialist). U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vind dat uw tandarts u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Mocht u er met uw tandarts niet uitkomen, dan kunt u bij het TIP en/of de ANT terecht.

Praat met uw tandarts
Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vind. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing

Advies van het TIP
Als u er samen niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012,

€ 0,25 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganistatie van uw tandarts, de Nederlandse Associatie Nederlandse Tandheelkunde ( ANT ). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de ANT voor te leggen.

Klacht indienen
Mocht u er met uw tandarts hierna toch niet uitkomen én is uw tandarts lid van de ANT, dan kunt u zich tot de ANT wenden. Dit doet u door het ANT Klachtformulier in te vullen. Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een tandarts verplicht om een klachtenregeling te bieden. De ANT heeft een klachtenregeling die voldoet aan de eisen die deze wet stelt. Met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan de ANT u geen informatie geven of uw tandarts bij de ANT is aangesloten. Uw tandarts kan u hierover informeren.

Download ANT Klachtenforrmulier

Klachtencommissie
De Klachtencommissie Tandheelkunde van de ANT behandelt klachten over:

  • tandheelkundige behandeling
  • communicatie en bejegening
  • nota’s
  • combinaties van bovenstaande
  1. Klachten over alléén geldvorderingen en schadevergoedingen vallen buiten de klachtenregeling en kunnen door de Klachtencommissie niet in behandeling worden genomen.

Bereikbaarheid Klachtencommissie
Het secretariaat van de ANT Klachtencommissie is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11.00 en 18.00 uur. Donderdags zijn wij gesloten.
Ons telefoonnummer is (020)2374750. Uiteraard kunt u uw klacht ook mailen naar kc@ant-tandartsen.nl.